Romania's Wine Regions

Romania's Wine Regions


Romania has 8 wine regions:

  • Podișul Transilvaniei  (6800 hectares)
  • Dealurile Moldovei (69,134 hectares)
  • Dealurile Olteniei și Munteniei  (53,450 hectares)
  • Dealurile Banatului  (2930 hectares)
  • Dealurile Crișanei și Maramureșului (9100 hectares)
  • Colinele Dobrogei (17,564 hectares)
  • Terasele Dunării (11,234 hectares)
  • Nisipurile din sudul țării  (12,960 hectares)

Source: Buletinul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) realizat cu ocazia Congresului Mondial al Viei și Vinului, București, 2013 (Bulletin of the International Organization of Vine and Wine (OIV) made on the occasion of the World Congress of Vine and Wine, Bucharest, 2013)


Things to do & Places to go in Romania's Wine Regions


Discover more in Romania's Wine Regions

Other Regions

Region